bepce

Uloga patronažne sestre u porodici je da nauči članove porodice veštinama čuvanja svoga zdravlja, uključi ih u preventivne programe doma zdravlja, osnaži i podrži partnerski odnos u porodici i time zadobije poverenje članova porodice. Bez obzira na stepen pripremljenosti za dolazak bebe i sve savete mama i baka, svakoj ženi mnogo znači poseta patronažne sestre. One obavljaju prvi pregled novorođenčeta nakon dolaska kući iz porodilišta, demonstriraju kupanje bebe i edukuju mame o dojenju, nošenju i pravilnom držanju bebe. Ukoliko ste zadovoljni i zahvalni na pomoći koju je vama pružila vaša patronažna sestra, prijavite je! Najbolje ćemo intervjuisati i uručiti im korisne poklone.

I ove godine tražimo najbolje patronažne sestre Srbije