kme_slika

Pred preko 150 farmaceuta i farmaceutskih tehničara održane su dve kontinuirane medicinske edukacije u Beogradu i Novom Sadu.  Predavanja je vrlo uspešno održala mr. ph spec. Vesna Trišić pod nazivom “Različiti terapijski pristupi u lečenju virusnih respiratornih inflekcija gornjih disajnih puteva“. Farmaceuti su kroz edukacije naučili kako da na prirodan, bezbedan i efkasan načim pomognu  kako trudnicama tako i deci, odraslima i starim pacijentima u lečenju prehlade i gripa. Jedan od bitnih stavki ovih predavanja je i to da kod homeopatskih lekova nema interakcije sa drugim lekovima, dok su neželjeni efekti svedeni na minimum.

KME za farmaceute