Kamenov slika

 

2016. godina je započeta predavanjima prof. dr Borislava Kamenova u Požarevcu i Šapcu, na temu Imunološki mehanizmi u odbrani od virusnih infekcija. Pred velikim brojem farmaceuta, pedijatara i ORL lekara, profesor je na slikovit način i kroz dugogodišnju praksu i veliko iskustvo objasnio kako primenom homeopatskih lekova možemo da sačuvamo zdravlje i smanjimo rizik od nastanka hroničnih bolesti.

Predavanja prof. dr Borislava Kamenova